Kyllajhamnförening

Välkommen till din Kyllajhamnförening!

Vi använder cookies för att kunna presentera denna sida korrekt.

Vi sparar ingen information kring ditt surfande för analys eller marknadsföring.

Läs gärna vår Personlig Integritetspolicy under Cookies & GDPR.

Föreningsfakta

Kyllaj hamnförening bildades 1997 och arrenderade därefter hamnen från Gotlands Kommun.

2004 köpte man hamnen från Gotlands Kommun för 1 kr.

2011 köpte man kringliggande marker från Hellvi hembygdsförening för 1 kr.

Hela området ligger inom Naturreservatet Gotlandskusten det innebär en reglering av strandbodar och grustäkter samt tillståndsplikt för icke bygglovspliktiga åtgärder inom 100-300 meter från stranden, dvs inom strandskyddets område.

Det finns inga registrerade Naturvärden, Biotopskydd eller Natura 2000 områden på föreningens marker.

Vi har ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar på området:

4 st Fornlämningar – Kalkugn
1 st Fornlämning – Vägmärke
1 st Övrig kulturhistorisk lämning – Hamnanläggning
3 st Övrig kulturhistorisk lämning – Husgrund (Kalklada)
3 st Övrig kulturhistorisk lämning – Obestämd (Kalkugn, Mordhög mm)

2014 restaurerade man de två stora kalkugnarna med bidrag från Länsstyrelsen.

De övriga kalkugnarna är ruiner.

Kalender 2018-2019

Kalender 2018–2019

2018-07-07 Arbetsdag i hamnen
2018-07-07 Styrelsemöte
2018-07-07 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2018-07-21 Arbetsdag i hamnen
2018-07-21 Årsmöte 2018
2018-07-21 Konstituerande styrelsemöte (Per Capsulam)
2018-08-04 Styrelsemöte
2018-09-29 Arbetsdag i hamnen
2018-11-24 Styrelsemöte
2018-12-01 Utskick till medlemmar
2019-02-02 Styrelsemöte
2019-03-01 Utskick till medlemmar
2019-03-31 Sista dag för betalning av medlemsavgift och arrende
2019-04-20 Styrelsemöte
2019-04-30 Valborgsmässofirande
2019-05-01 Arbetsdag i hamnen
2019-05-25 Styrelsemöte
2019-06-01 Utskick till medlemmar
2019-07-06 Arbetsdag i hamnen
2019-07-06 Styrelsemöte
2019-07-06 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2019-07-20 Arbetsdag i hamnen
2019-07-20 Årsmöte 2019
2019-07-20 Konstituerande styrelsemöte

Kallelser

Kallelse till:

ARBETSDAG 7 JULI 2018

Kl 10.00 – 13.00

Iordningställande för GRILLFEST.

Räfsning och röjning på markerna.

Ingen förtäring dock bjuder föreningen på vatten.

Inbjudan till:

GRILLFEST 7 JULI 2018

Södra Kalkladan, Kyllaj

Kl 17.00 – 23.00

Föreningen håller med GRILLAR – DU TAR MED VAD DU VILL GRILLA.

OBS! Du tar med all form av mat, dryck, glas, tallrikar, bestick etc.

Kallelse till:

ARBETSDAG 21 JULI 2018

Kl 10.00 – 13.00

Iordningställande för ÅRSMÖTE.

Räfsning och röjning på markerna.

Ingen förtäring dock bjuder föreningen på vatten.

Kallelse till:

ÅRSMÖTE 21 JULI 2018

Södra Kalkladan, Kyllaj

Kl 13.00 – 15.00

OBS! Endast medlem som betalat medlemsavgift får deltaga på mötet.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Kallelse till:

ARBETSDAG 29 SEPTEMBER 2018

Kl 10.00 – 15.00

Iordningställande för vintern.

Räfsning och röjning på markerna.

Upptagning av bojar samt alla bommar då de måste underhållas

Föreningen bjuder på förtäring kl 12.00.

Anmälan krävs senast 2018-09-22 på e-post sekr (at) kyllajhamn.se

Tänk på arbetsplikten och att du kan skänka en slant istället för att delta i arbetet. Betala till:

BankGiro: 246-6050
SWISH: 123 680 94 61

Kallelse till:

ARBETSDAG 1 MAJ 2019

Kl 10.00 – 15.00

Iordningställande för sommaren.

Räfsning och röjning på markerna.

Iläggningav bojar samt alla bommar då de måste underhållas

Föreningen bjuder på förtäring kl 12.00.

Anmälan krävs senast 2018-04-20 på e-post sekr (at) kyllajhamn.se

Tänk på arbetsplikten och att du kan skänka en slant istället för att delta i arbetet. Betala till:

BankGiro: 246-6050
SWISH: 123 680 94 61

Kallelse till:

ARBETSDAG 6 JULI 2019

Kl 10.00 – 13.00

Iordningställande för GRILLFEST.

Räfsning och röjning på markerna.

Ingen förtäring dock bjuder föreningen på vatten.

Inbjudan till:

GRILLFEST 6 JULI 2019

Södra Kalkladan, Kyllaj

Kl 17.00 – 23.00

Lammgrillning med tillbehör.

Anmälan krävs senast 2019-06-29 på e-post sekr (at) kyllajhamn.se

Kostnad 150:- per person fyllda 12år och äldre. Yngre än 12 år äter gratis.

Betalas senast 2019-06-29 till:

BankGiro: 246-6050
SWISH: 123 680 94 61

OBS! Du tar med all form av dryck, glas, tallrikar, bestick etc.

Kallelse till:

ARBETSDAG 20 JULI 2019

Kl 10.00 – 13.00

Iordningställande för ÅRSMÖTE.

Räfsning och röjning på markerna.

Ingen förtäring dock bjuder föreningen på vatten.

Kallelse till:

ÅRSMÖTE 20 JULI 2019

Södra Kalkladan, Kyllaj

Kl 13.00 – 15.00

OBS! Endast medlem som betalat medlemsavgift får deltaga på mötet.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Taxor Säsongen 2019

Taxor 2019

Medlemsavgift                                                                     300,00 kr
Båtplatsarrende utom Stenkajen                            1 000,00 kr
Båtplatsarrende Stenkajen (Boj)                                 700,00 kr
Tillägg båt bredare än 3 meter                                  1 000,00 kr
Bodplatsarrende Bod <20m²                                     1 000,00 kr
Bodplatsarrende Bod >20m²                                     2 000,00 kr
Bryggplatsarrenden                                                            300,00 kr
Arrende Kalkugnen                                                         3 000,00 kr

Kontakt

Kontaktinformation

Vem ska jag vända mig till?

All officiell kommunikation via post eller e-post med föreningen hanteras av sekreteraren Madeleine Juniwik.

Medlemsregister hanteras av sekreteraren Madeleine Juniwik.

Arrendeavtal hanteras av sekreteraren Madeleine Juniwik.

Fakturor och ekonomi hanteras av kassören Lisbeth Karlsson.

Dataskyddsfrågor handhas av dataskyddsombudet Cora Juniwik.

Vi besvarar e-post så snart som möjligt, dock bör man räkna med upp till en veckas svarstid i normalfallet.

E-post

Styrelsens sekreterare                    sekr (at) kyllajhamn.se

Styrelsens kassör                               kassor (at) kyllajhamn.se

Dataskyddsombud                            dataskydd (at) kyllajhamn.se

Post

Allmänna ärenden

Kyllaj hamnförening
C/o Juniwik
Hellvi Kyllaj 816
624 50  LÄRBRO

Ekonomi

Kyllaj hamnförening
C/o Karlsson
Jungmansgatan 154
621 51  VISBY