Kyllajhamnförening

Välkommen till din Kyllajhamnförening!

Vi använder cookies för att kunna presentera denna sida korrekt.

Vi sparar ingen information kring ditt surfande för analys eller marknadsföring.

Läs gärna vår Personlig Integritetspolicy under Cookies & GDPR.

Föreningsfakta

Kyllaj hamnförening bildades 1997 och arrenderade därefter hamnen från Gotlands Kommun.

2004 köpte man hamnen från Gotlands Kommun för 1 kr.

2011 köpte man kringliggande marker från Hellvi hembygdsförening för 1 kr.

Hela området ligger inom Naturreservatet Gotlandskusten det innebär en reglering av strandbodar och grustäkter samt tillståndsplikt för icke bygglovspliktiga åtgärder inom 100-300 meter från stranden, dvs inom strandskyddets område.

Det finns inga registrerade Naturvärden, Biotopskydd eller Natura 2000 områden på föreningens marker.

Vi har ett antal fornlämningar och kulturhistoriska lämningar på området:

4 st Fornlämningar – Kalkugn
1 st Fornlämning – Vägmärke
1 st Övrig kulturhistorisk lämning – Hamnanläggning
3 st Övrig kulturhistorisk lämning – Husgrund (Kalklada)
3 st Övrig kulturhistorisk lämning – Obestämd (Kalkugn, Mordhög mm)

2014 restaurerade man de två stora kalkugnarna med bidrag från Länsstyrelsen.

De övriga kalkugnarna är ruiner.

Kalender 2017-2018

Kalender 2017–2018

2017-07-08 Extra Föreningsmöte – Stadgeändring
2017-07-08 Arbetsdag i hamnen
2017-07-08 Styrelsemöte
2017-07-08 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2017-07-22 Arbetsdag i hamnen
2017-07-22 Årsmöte 2017
2017-07-22 Konstituerande styrelsemöte
2017-08-05 Styrelsemöte
2017-09-30 Arbetsdag i hamnen
2017-12-02 Styrelsemöte
2017-12-06 Utskick till medlemmar
2018-02-03 Styrelsemöte
2018-03-01 Utskick till medlemmar
2018-03-31 Sista dag för betalning av medlemsavgift och arrende
2018-04-28 Styrelsemöte
2018-04-30 Valborgsmässofirande
2018-05-01 Arbetsdag i hamnen
2018-05-26 Sista dag att lämna in motion till årsmötet
2018-05-26 Styrelsemöte
2018-06-01 Utskick till medlemmar
2018-07-07 Arbetsdag i hamnen
2018-07-07 Styrelsemöte
2018-07-07 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2018-07-21 Arbetsdag i hamnen
2018-07-21 Årsmöte 2018
2018-07-21 Konstituerande styrelsemöte

Kallelser

Kallelse till:

ARBETSDAG 7 JULI 2018

Kl 10.00 – 13.00

Iordningställande för GRILLFEST.

Räfsning och röjning på markerna.

Ingen förtäring dock bjuder föreningen på vatten.

 

Inbjudan till:

GRILLFEST 7 JULI 2018

Södra Kalkladan, Kyllaj

Kl 17.00 – 23.00

Föreningen håller med GRILLAR – DU TAR MED VAD DU VILL GRILLA.

OBS! Du tar med all form av mat, dryck, glas, tallrikar, bestick etc.

 

Kallelse till:

ARBETSDAG 21 JULI 2018

Kl 10.00 – 13.00

Iordningställande för ÅRSMÖTE.

Räfsning och röjning på markerna.

Ingen förtäring dock bjuder föreningen på vatten.

 

Kallelse till:

ÅRSMÖTE 21 JULI 2018

Södra Kalkladan, Kyllaj

Kl 13.00 – 14.00

OBS! Endast medlem som betalat medlemsavgift får deltaga på mötet.

Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

 

 

Taxor Säsongen 2018

Taxor 2018

Medlemsavgift                                                                     300,00 kr
Båtplatsarrende utom Stenkajen                            1 000,00 kr
Båtplatsarrende Stenkajen (Boj)                                 700,00 kr
Tillägg båt bredare än 3 meter                                  1 000,00 kr
Bodplatsarrende Bod <20m²                                     1 000,00 kr
Bodplatsarrende Bod >20m²                                     2 000,00 kr
Bryggplatsarrenden                                                            300,00 kr
Arrende Kalkugnen                                                         3 000,00 kr

Kontakt

Kontaktinformation

Vem ska jag vända mig till?

Medlemsansökan och arrendeärenden  hänvisas till föreningens kassör Lisbeth Karlsson.

Övriga frågor hanteras av sekreteraren Eva Hanberg.

Dataskyddsfrågor handhas av dataskyddsombudet Cora Juniwik.

Vi besvarar e-post så snart som möjligt, dock bör man räkna med upp till en veckas svarstid i normalfallet.

Nödsituationer hänvisas till ordföranden Mikael Karlström.

E-post

Styrelsens ordförande                     ordf (at) kyllajhamn.se

Styrelsens sekreterare                    sekr (at) kyllajhamn.se

Styrelsens kassör                               kassor (at) kyllajhamn.se

Dataskyddsombud                            dataskydd (at) kyllajhamn.se