Kalender 2017-2018

Kalender 2017–2018

2017-07-08 Extra Föreningsmöte – Stadgeändring
2017-07-08 Arbetsdag i hamnen
2017-07-08 Styrelsemöte
2017-07-08 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2017-07-22 Arbetsdag i hamnen
2017-07-22 Årsmöte 2017
2017-07-22 Konstituerande styrelsemöte
2017-08-05 Styrelsemöte
2017-09-30 Arbetsdag i hamnen
2017-12-02 Styrelsemöte
2017-12-06 Utskick till medlemmar
2018-02-03 Styrelsemöte
2018-03-01 Utskick till medlemmar
2018-03-31 Sista dag för betalning av medlemsavgift och arrende
2018-04-28 Styrelsemöte
2018-04-30 Valborgsmässofirande
2018-05-01 Arbetsdag i hamnen
2018-05-26 Sista dag att lämna in motion till årsmötet
2018-05-26 Styrelsemöte
2018-06-01 Utskick till medlemmar
2018-07-07 Arbetsdag i hamnen
2018-07-07 Styrelsemöte
2018-07-07 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2018-07-21 Arbetsdag i hamnen
2018-07-21 Årsmöte 2018
2018-07-21 Konstituerande styrelsemöte