Kalender 2018-2019

Kalender 2018–2019

2018-07-07 Arbetsdag i hamnen
2018-07-07 Styrelsemöte
2018-07-07 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2018-07-21 Arbetsdag i hamnen
2018-07-21 Årsmöte 2018
2018-07-21 Konstituerande styrelsemöte (Per Capsulam)
2018-08-04 Styrelsemöte
2018-09-29 Arbetsdag i hamnen
2018-11-24 Styrelsemöte
2018-12-01 Utskick till medlemmar
2019-02-02 Styrelsemöte
2019-03-01 Utskick till medlemmar
2019-03-31 Sista dag för betalning av medlemsavgift och arrende
2019-04-20 Styrelsemöte
2019-04-30 Valborgsmässofirande
2019-05-01 Arbetsdag i hamnen
2019-05-25 Styrelsemöte
2019-06-01 Utskick till medlemmar
2019-07-06 Arbetsdag i hamnen
2019-07-06 Styrelsemöte
2019-07-06 Grillafton för föreningens medlemmar med familj
2019-07-20 Arbetsdag i hamnen
2019-07-20 Årsmöte 2019
2019-07-20 Konstituerande styrelsemöte