Taxor Säsongen 2019

Taxor 2019

Medlemsavgift                                                                     300,00 kr
Båtplatsarrende utom Stenkajen                            1 000,00 kr
Båtplatsarrende Stenkajen (Boj)                                 700,00 kr
Tillägg båt bredare än 3 meter                                  1 000,00 kr
Bodplatsarrende Bod <20m²                                     1 000,00 kr
Bodplatsarrende Bod >20m²                                     2 000,00 kr
Bryggplatsarrenden                                                            300,00 kr
Arrende Kalkugnen                                                         3 000,00 kr