Kontakt

Kontaktinformation

Vem ska jag vända mig till?

All officiell kommunikation via post eller e-post med föreningen hanteras av sekreteraren Madeleine Juniwik.

Medlemsregister hanteras av sekreteraren Madeleine Juniwik.

Arrendeavtal hanteras av sekreteraren Madeleine Juniwik.

Fakturor och ekonomi hanteras av kassören Lisbeth Karlsson.

Dataskyddsfrågor handhas av dataskyddsombudet Cora Juniwik.

Vi besvarar e-post så snart som möjligt, dock bör man räkna med upp till en veckas svarstid i normalfallet.

E-post

Styrelsens sekreterare                    sekr (at) kyllajhamn.se

Styrelsens kassör                               kassor (at) kyllajhamn.se

Dataskyddsombud                            dataskydd (at) kyllajhamn.se

Post

Allmänna ärenden

Kyllaj hamnförening
C/o Juniwik
Hellvi Kyllaj 816
624 50  LÄRBRO

Ekonomi

Kyllaj hamnförening
C/o Karlsson
Jungmansgatan 154
621 51  VISBY