Kontakt

Kontaktinformation

Vem ska jag vända mig till?

Medlemsansökan och arrendeärenden  hänvisas till föreningens kassör Lisbeth Karlsson.

Övriga frågor hanteras av sekreteraren Eva Hanberg.

Dataskyddsfrågor handhas av dataskyddsombudet Cora Juniwik.

Vi besvarar e-post så snart som möjligt, dock bör man räkna med upp till en veckas svarstid i normalfallet.

Nödsituationer hänvisas till ordföranden Mikael Karlström.

E-post

Styrelsens ordförande                     ordf (at) kyllajhamn.se

Styrelsens sekreterare                    sekr (at) kyllajhamn.se

Styrelsens kassör                               kassor (at) kyllajhamn.se

Dataskyddsombud                            dataskydd (at) kyllajhamn.se