Styrelse

Ordförande: Sören Broman 070-644 88 88
Vice Ordförande: Pauline Wolff 070-410 35 48
Kassör: Leif Hempel
Sekreterare: Pia Tillæus Karlström 070-310 79 54
Ledamot: Pontus Lenke
Suppleanter: Rutger Langland och Mikael Gardelin