Info till båtägare

Information till båtägare med bomplatser i Kyllaj Hamn

Följande regler gäller för alla båtägare i hamnen:

 1. Föreningen har nu satt upp ett låst hinder ”bom” i slipens nedfart för att förhindra icke medlemmar i Kyllaj Hamnförening att nyttja slipen för sjösättning och upptagning av båt. Alla båtägare i föreningen kan hämta ut en nyckel till ”bommen” mot en deposition om 250:- vilken återfås vid utträde ur föreningen eller avyttrande av båten. Kontakta styrelsen för kvittering av nyckel. Förlust av nyckel ersätts med 500:-.
  Du som inte är medlem i föreningen, men vill använda rampen, läs info här.
 2. Det åligger varje båtägare att kontrollera egna båtens förtöjningar
 3. Använd alltid gummisträckare eller metallfjädrar på alla förtöjningslinor.
 4. Vid behov komplettera med fendertar.
 5. Det åligger även båtägaren att under/efter dåligt väder, kontrollera förtöjningar eller att ösa båten. 
 6. De båtägare som inte bor i Kyllaj eller Hellvi med omnejd bör ha en kontaktperson som kan se till båten.
 7. Efter säsong skall alla båtägare ta bort egna linor och förtöjningsmaterial. Om detta inte gjorts tar föreningen bort och slänger dem.
 8. Vid osäkerhet om hur båten bäst skall förtöjas, se nedan skiss för olika godkända förtöjningar.  
 9. Föreningen vädjar till alla som vistas i hamnen att i möjligaste mån medtaga sina sopor efter vistelse i hamnen. Detta gäller framförallt sopor som sorteras som icke brännbart.