Kontakta oss

Akuta ärenden gällande hamnens drift, skador mm:
Ordf Sören Broman: 070-644 88 88

Frågor om sjösättning, nyckel till rampen:
Ordf Sören Broman: 070-644 88 88
Vice ordf Pauline Wolff: 070-410 35 48

Ekonomiska ärenden, frågor om kö till båtplats:
Kassör Lisbet Karlsson: 072-722 83 66

Övriga medlemsärenden:
Sekreterare Madeleine Juniwik: 070-693 61 00

Hemsidan:
Vice ordf Pauline Wolff: 070-410 35 48

Övrigt:
Ordf Sören Broman: 070-644 88 88
Vice ordf Pauline Wolff: 070-410 35 48

Bankgiro: 246-6050
Swish: 123 680 94 61