Kontakta oss

För icke-akuta ärenden går det bra att maila oss på
info@kyllajhamn.se
Vi svarar så fort vi kan. Det går också bra att ringa enligt nedan:

Akuta ärenden gällande hamnens drift, skador mm:
Ordf Sören Broman: 070-644 88 88

Frågor om sjösättning, nyckel till rampen:
Ordf Sören Broman: 070-644 88 88

Frågor om båtplats:
Vice ordf Pauline Wolff: 070-410 35 48

Övriga medlemsärenden:
Sekreterare Pia Karlström Tillæus: 070 – 310 79 54

Hemsidan:
Vice ordf Pauline Wolff: 070-410 35 48

Övrigt:
Ordf Sören Broman: 070-644 88 88
Vice ordf Pauline Wolff: 070-410 35 48

Bankgiro: 246-6050
Swish: 123 680 94 61