Aktuellt

Nästa styrelsemöte äger rum 27 maj 2023.

Du som besöker Kyllaj hamn med omnejd.
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för alla dessa fåglar.
Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut till fots, med båt, vattenskoter eller kanot att visa hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar. Var uppmärksamma och försiktig då holmarna besöks, framför allt under häckningsperioden.
Naturupplevelsen av området blir så mycket större om vi kan skydda och behålla alla de fågelarter som bor och lever runt Kyllaj.

Aktuell info
Styrelsen har nu lämnat in ansökan om bidrag för att rädda den sk Kronobryggan (piren längst ut i hamnen) samt badbryggan till Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Fler ansökningar kommer att göras löpande. Håll nu tummarna för att vi ska få stöd!

Plantering av buskage på ängen vid badplatsen inleddes i höst och fortsätter till våren 2023. Fyra askar planterades våren 2022, och nu hoppas vi att de ska ta sig.

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Grillplatsen vid Lotsboden är klar att användas av alla som vill mysa med grillat nära havet. Snart finns även faciliteterna inne i Lotsboden att tillgå.
Hurra!

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har nu många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Vänligen,
Styrelsen Kyllaj hamnförening