Aktuellt


OBS! VALBORGSMÄSSOFIRANDET INSTÄLLT PGA AV OGYNNSAM VIND

Vi måste tyvärr meddela att valbordfirandet i Kyllaj är inställt, då vinden blåser för hårt och åt fel håll. Vi vill ju behålla våra bodar ytterligare några år.
Vi ber om ursäkt för detta sena besked men vi hoppades in i det sista att firandet skulle gå att genomföra. Vi hoppas på bättre lycka nästa år!

Nästa styrelsemöte äger rum 25 maj 2024.

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Nya regler för sophantering
Föreningen vädjar till alla som vistas i hamnen att i möjligaste mån medtaga sina sopor efter vistelse i hamnen. Detta gäller framförallt sopor som sorteras som icke brännbart. Enligt nya EU-direktiv måste vi annars installera en sopsorteringsstation.

Du som besöker Kyllaj hamn med omnejd.
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för alla dessa fåglar.
Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut till fots, med båt, vattenskoter eller kanot att visa hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar. Var uppmärksamma och försiktig då holmarna besöks, framför allt under häckningsperioden.
Naturupplevelsen av området blir så mycket större om vi kan skydda och behålla alla de fågelarter som bor och lever runt Kyllaj.


Grundet i viken
Den gröna pricken ute i viken försvann under vinterstormarna. För att markera tvillingstenarna har vi nu lagt ut en röd boj precis vid stenarna som markering för grundet, alltså inte där den gröna pricken ska ligga. Se bilder nedan.

Aktuell info
Styrelsen har nu lämnat in ansökan om bidrag för att rädda den sk Kronobryggan (piren längst ut i hamnen) samt badbryggan till Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Fler ansökningar kommer att göras löpande. Håll nu tummarna för att vi ska få stöd!

Grillplatsen vid Lotsboden är klar att användas av alla som vill mysa med grillat nära havet. Snart finns även faciliteterna inne i Lotsboden att tillgå.
Hurra!

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har nu många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Vänligen,
Styrelsen Kyllaj hamnförening