Aktuellt

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kyllaj Hamnförening kallar till Årsmöte lördagen den 25 juli kl 13 vid den södra kalkladan i Kyllaj hamn. Vi kommer att möblera så att alla kan hålla coronasäkert avstånd till varandra. 

Vi vill påminna dig som inte kan närvara om möjligheten att använda sig av fullmakt. Denna ges till annan medlem som närvarar på mötet. Enligt våra stadgar får varje medlem dock endast inneha en fullmakt på mötet. 

Varma hälsningar / Styrelsen

INSTÄLLDA SAMMANKOMSTER
Arbetsdagarna 11/7 samt 25/7 är inställda. Samma sak gäller de extrainsatta arbetsdagarna för Lotsboden, samt Grillfesten den 11/7.
Se mer info i medlemsbrevet nedan.

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 juli 2020

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.