Aktuellt

De extrainsatta arbetsdagarna för att snickra på Lotsboden är INSTÄLLDA på grund av coronasituationen.

De arbetsdagar som planerats den 11/7 samt 25/7 ligger ännu fast, men kan komma att flyttas eller ställas in. Samma sak gäller Grillfesten den 11/7 och Årsmötet den 25/7.
Se mer info i medlemsbrevet nedan.

Projekt
Stranden är nu rensad från släke. Tack Bertil Malmberg för hjälpen!
Arbetet med Lotsboden går sakta framåt. Glasparti för den östra gaveln är inköpt och vi hoppas kunna få den på plats under våren. Ny regelstomme är på plats vid entrégaveln och det är dags att sätta panel där och montera elskåp och dra in el. 

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.