Aktuellt

Nästa styrelsemöte 18 april 2020
Sista betaldag för medlemskap, arrende och båtplats 2020: 31 mars 2020

Extrainsatta arbetsdagar för att snickra på Lotsboden:
4 april, 18 april samt 25 april kl 10 och framåt.

Projekt
Arbetet med Lotsboden går sakta framåt. Glasparti för den östra gaveln är inköpt och vi hoppas kunna få den på plats under våren. Ny regelstomme är på plats vid entrégaveln och det är dags att sätta panel där och montera elskåp och dra in el. 

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.