Medlemsbrev

2024-04-08

Hej på er,

Det går lite trögt men sakta blir det vår och sommaren närmar sig. Vi i styrelsen har under vintern jobbat med nya arrendeavtal, bidragsansökningar, avfallshanteringsplan, planering av badbryggans renovering mm. Nedan lite utförligare information och viktiga datum att ha koll på framöver.

Status renovering/bidragsansökningar piren och badbryggan 
Tyvärr har vi inte varit framgångsrika med våra bidragsansökningar och nuvarande status är att vi endast beviljats bidrag på 20 000 kr från Elisabeth och Gunnar Bachérs minnesfond samt 5 000 kr från Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse/Fröjelstiftelsen. Vi hade förhoppningar på att få sökta bidrag på 300 000 kr från Länsstyrelsen beviljat men har nyligen fått besked om att vår ansökan är avslagen. Vi har på nytt sökt bidrag på 300 000 kr från Riksantikvarieämbetet men har redan nu fått avisering om att ansökan troligtvis kommer att avslås. Motiveringen från både Länsstyrelsen och RAÄ är att de ifrågasätter att vi kommer att få ihop pengar till hela renoveringen, och därför väljer att avstå från att ge något alls. Vi har med andra ord hamnat i ett ”moment 22”. 

Utöver bidragen har vi mottagit 150 000 kr från Region Gotland i samband med övertagandet av bryggan. Som ni förstår, och som vi redan på årsmötet i juli varslade om, så 
behöver vi i nuläget prioritera att lägga de pengar vi har fått på renovering av badbryggan och lägga planerna på piren åt sidan. 
Reparationen av badbryggan är tänkt att göras i två steg och vi tar första halvan, dvs från stranden ut till andra stenkistan, denna vår/sommar. Först tas trädäcket bort så att I-balkarna blir fria. I-balkarna lyfts sedan bort för att frilägga kistorna så att stockarna kan monteras bort. Det är framför allt stockarna som ligger i marvatten som behöver bytas så att de inte flyter ut på öppet vatten och orsakar påkörningsolyckor. Ny träkonstruktion monteras tillbaka på samma sätt som de tidigare. För att säkra kistorna så fylls de med betong innan trä-däcket sätts tillbaka. Storleken på kistorna kommer att vara densamma som tidigare. Vi kommer ta hjälp av Bertil Malmberg för att lyfta bort I-balkarna och Lennart Bertwig för gjutning. Vi medlemmar behöver bidra med ideella krafter, så du som känner dig hågad får gärna hjälpa till. Kontakta vår ordförande Sören Broman, som kommer att leda arbetet på 070-644 88 88 så snart som möjligt.

Sopor och toalett stranden sommaren 2024
Vi kommer troligtvis att anlita en entreprenör för att sköta om sophantering och städning av toaletten vid stranden under sommaren 2024. Vi har fått en offert på detta och kommer att fatta beslut under vårt nästa styrelsemöte.

Fakturering arrendeavtal och medlemsavgifter 2024/25
Vi har nu fakturerat medlems- och arrendeavgifter för verksamhetsåret 2024/25. 
Det innebär för er medlemmar att fakturan har skickats till dig som har e-post från en noreply adress. Har du inte fått någon faktura ännu, kolla i din skrämail. Eventuella frågor kring fakturor hänvisas direkt till kassör Leif Hempel på 073-072 66 08 eller leif.hempel@gmail.com. Ni som inte har en e-postadress får även fortsättningsvis fakturan per post.

Båtplatser 
Kommer du inte att sjösätta båten i sommar? Hjälp oss i så fall att se till att någon annan kan får glädje av din plats. Vi har kö till båtplats och det är flera som gärna vill låna din plats över sommaren, så meddela oss om du inte sjösätter, så försöker vi ordna en tillfällig hyresgäst.
Ska du byta båt? Vi påminner om att det underlättar för oss som lägger pusslet kring båtplatserna, om man i god tid meddelar om man byter båt som påverkar bredd, längd och djupgående och får nya behov beträffande båtplatsen. Kontakta båtplatsansvariga Pauline på 070-410 35 48 eller info@kyllajhamn.se i dessa frågor.

Kajakställ
Förra året byggde vi en ställning med plats för 6 kajaker. I nuläget är stället fullt men vill du ställa dig i kö om en plats blir ledig, kontakta båtplatsansvariga Pauline på 070-410 35 48 eller info@kyllajhamn.se.

Segeljollar och andra mindre båtar
Hamnområdet är generellt inte en uppläggningsplats för båtar, men har du en mindre båt som behöver ligga på land när du inte är på sjön, kontakta båtplatsansvariga Pauline på 
070-410 35 48 eller info@kyllajhamn.se.

Lotsboden
Vi hoppas att intresset för att använda lokalen ska hålla i sig. Som tidigare så är det endast medlemmar som kan hyra lokalen för en kostnad av 300 kr per dygn. Ingen kommersiell verksamhet får utföras i samband med nyttjande av lokalen. Vill du hyra Lotsboden, kontakta Pauline på 070-410 35 48 eller info@kyllajhamn.se.

Rutiner bodförsäljning
Styrelsen har tagit fram en checklista för agerande vid en bodförsäljning för att säkerställa att information om stadgar, allmänna villkor för bodplatsarrende, medlemskap etc når både mäklare och spekulanter.

Valborgsmässofirande tisdagen den 30/4
Vi tänder brasan klockan 20.00 och sjunger in våren. Då vi har manfall på styrelsemedlemmar på plats denna kväll, så hoppar vi över korv och dryck denna gång såvida inte någon av er medlemmar vill fixa med förtäring 😊. Kontakta i så fall Pauline på 070-410 35 48 eller info@kyllajhamn.se för samordning. Kokplatta finns att låna. Du får givetvis ersättning för dina utlägg.
OBS! Vid ogynnsam vind, alltså över 5 sek/m och riktning från nordostlig till sydostlig riktning tänder vi inte brasan med risk för bränder.
Om så blir fallet, skickar vi ut ett mail om detta under tisdagen samt annonserar det på hemsidan.

Arbetsdag måndagen den 1/5 
Vi kallar till årets första arbetsdag måndagen den 1 maj kl 10.00 – 13.00, samling i hamnen.
Föreningen bjuder på sopplunch.

Följande arbeten är planerade att utföras:

  • Snickeriarbeten i Lotsboden
  • Lägga ut trätrallarna på bommarna i inre hamnen
  • Städning av toaletten vid föreningsboden
  • Städning av föreningsboden
  • Bära ut bord och bänkar
  • Räfsa
  • Uppstart av renovering av badbryggan
  • Fixa mur som rasat under vinterstormarna

Vill du ha sopplunch måste du anmäla dig senast fredagen den 26 april per mail till info@kyllajhamn.se  eller sms till Pauline 070–410 35 48. Meddela eventuella allergier.

Arbetsdag lördagen den 6 juli
Vi kallar till arbetsdag lördagen den 6 juli 10.00-13.00, samling i hamnen. 
Vi återkommer längre fram med mera information.

Grillafton lördagen den 6 juli
Vi bjuder in till sedvanlig grillafton i hamnen lördagen den 6 juli för föreningens medlemmar med familj.
Vi återkommer längre fram med mera information och anmälan.

Arbetsdag lördagen den 20 juli
Vi kallar till arbetsdag lördagen den 20 juli 10.00-12.00, samling i hamnen. 
Vi återkommer längre fram med mera information.

Årsmöte lördagen den 20 juli
Föreningens årsmöte hålls lördagen den 20 juli 13.00, kallelse kommer att skickas ut separat.

Motioner
Sista dag att lämna in motioner till årsmötet är lördagen den 25 maj. Motionen ska vara skriftlig och kan mailas till info@kyllajhamn.se eller skickas per post till:
Kyllaj hamnförening 
c/o Leif Hempel 
Ravinstigen 13 
621 58 Visby

Frågor och funderingar
Om det är något du undrar över när det gäller föreningen eller styrelsens arbete tveka inte att kontakta någon av oss, kontaktuppgifter finns på vår hemsida kyllajhamn.se

Hälsningar
Styrelsen