Medlemsbrev

Medlemsutskick             2020.11.24

Hej 

Det är dags för årets sista medlemsblad 2020.
Detta år har varit som inget annat år vi kan minnas. Epidemin som senare utvecklades till en livshotande pandemi har ställt allt på ända. Vi har därför bara kunnat genomföra en arbetsdag. Vi kände då att det gick mot ljusare tider och kanske lite till mans började slappna av i vår vaksamhet. Men pandemin återkom med full kraft och nya och mycket strängare regler har utfärdats. Vi får nu hoppas på att vi får tillgång till vaccin så att vi kan återgå till normal samvaro till våren.
Hösten har annars varit varm och trots allt ganska många soliga dagar vilket behövs i dessa dystra tider. I skrivande stund syns ingen vinter vara på väg och kanske blir det en lika snöfattig december som 2019. 

Arbetsdagar
Arbetsdagen 11/7 med påföljande grillafton samt arbetsdagen 25/7 ställdes in. 
Vi kunde dock hålla årsmöte som planerat vilket genomfördes utomhus och utan trängsel.
Endast arbetsdagen 26/9 har kunnat genomföras. Vi har hållit 2 styrelsemöten där vi träffats utomhus. Styrelsemötet 21/11 sker via nätet. 
Vi får återkomma med besked om vårens aktiviteter då vi vet mer om hur pandemin utvecklas.

Hemsidan
Viktigt nu att alla medlemmar använder hemsidan kyllajhamn.se där ni hittar all löpande information om vad som händer i föreningen eftersom vi minimerar all fysisk kontakt.

Projekt
Arbetet med lotsboden har legat nere sedan i våras. Men nu händer det nya aktiviteter. Under vecka 48-49 börjar Lill-Svennas bygg att montera ställning för att så snart som möjligt lägga om och isolera taket om vädret tillåter.  Det blir råspont och papp samt svart plåt. Samtidigt blåser vi in ekofiber i väggar och tak som isolering för både kyla och värme.
Vi kan därefter förbereda läggning av nytt golv. 

Styrelsen önskar härmed alla medlemmar en riktigt God jul och ett Gott Nytt År då vi kan ses under gynnsammare former. 
Så, håll ut och håll avstånd.

Styrelsen gm Sören Broman