Medlemsbrev

2022-06-10

Hej på er,
Vackra juni har redan bjudit på underbart försommarväder och på vacker grönska och
blomster. Badstegarna är på plats och det är flera som redan har njutit av härliga men
friska dopp. I hamnen har några båtar kommit i sjön och flera lär det bli då samtliga 31
båtplatser är uthyrda denna sommar. Vi hälsar också två nya bodägare välkomna till
föreningen. Utöver två arbetsdagar ska vi fira 25 års jubileum, hålla årsmöte samt bjuda
in till en föreläsning med Charlie Wijnbladh.

Båtplatser
Vi vill påminna alla båtägare om att man själv ansvarar för sin båt oavsett väder och
vind. Se kontinuerligt över dina förtöjningar och fendra av vid behov. Har du ingen
självläns behöver du också se till att ösa din båt vid efter regn. Om du inte ska använda
din båtplats i sommar så anmäl detta till föreningen så någon annan kan få glädje av din
plats. På anslagstavlan vid föreningsboden finns en lista med namn och telefonnummer
till alla båtägare.

Kajakställ
Efter önskemål har nu ett kajakställ för sex kajaker satts upp bredvid rampen. De som
har anmält intresse för kajakplats debiteras 250 kr per kajak.
Segeljollar och andra mindre båtar
Hamnområdet är generellt inte en uppläggningsplats för båtar men har du en mindre båt
som behöver ligga på land kontakta båtplatsansvarige Pauline på 070-410 35 48.
Städning av stranden och lagning av badbryggan
Bertil Malmberg har som vanligt kört bort släke från stranden men tyvärr är det svårt att
nå ner med skopan norr om bryggan där det idag ligger tjockt med släke på botten. Alla
förslag på hur vi ska få bort släken där ifrån på enklaste sätt är välkomna. Då vind och
vattenstånd inte går att styra över kan stranden fyllas på med mera släke, skottkärra,
kratta och grep kommer att ställas vid bryggan och vi i styrelsen är tacksamma för alla
som kan hjälpa till att städa upp.

Badbryggan
Själva bryggan har tagit stryk av vinterns stormar och vi ser över ett större
renoveringsbehov framöver men kommer att åtgärda det nödvändigaste nu på
försommaren. Är du intresserad av att medverka i en arbetsgrupp kring badbryggans
renovering kontakta 

Stockarna på stranden
Stockarna som är kvar på gräsytan vid stranden sedan klappning och fällning av de sjuka
askarna skedde kommer att tas bort inom kort och läggas söderut på strandänget enligt
Länstyrelsens bestämmelser. Vi har under våren som planerat även planterat fyra nya
askar i samma område.

Vattenprov
Vi har i år lämnat in ett vattenprov från pumpen i hamnen och det visar att vattnet är
tjänligt som dricksvatten.

Visa hänsyn
Tänk på att föreningens mark kring hamn, bodar, bryggor och strand är till för alla. Visa
hänsyn genom att inte lämna skräp efter dig, parkera på rätt plats i hamnen och lämna
inte grillar, utemöbler etc kvar när du lämnar din båt- eller bodplats. Vi vill också
påminna om att bodarna endast får nyttjas för enstaka övernattningar.

Sommarens aktiviteter:
9 juli Arbetsdag
Kyllaj hamnförenings styrelse kallar till arbetsdag lördagen den 9 juli 10.00-13.00.
Samling i hamnen.
Medtag arbetshandskar, räfsa och gärna en röjsåg.
Föreningen bjuder på dryck men ingen övrig förtäring.

9 juli 25 årsjubileum
Kyllaj hamnförenings styrelse bjuder in till 25 års jubileum lördagen den 9 juli 17.00.
Se separat inbjudan.
Anmälan till info@kyllajhamn.se eller Pia 070-310 7954 senast lördagen den 25 juli.

19 juli Föreläsning med Charlie Wijnbladh
Kyllaj hamnförening bjuder in till en gratis föreläsning med temat ”Det marina livet i våra
vatten” tisdagen den 19 juli 17.00 i Lotsboden.
Anmälan till info@kyllajhamn.se eller Pia 070-310 7954 senast söndagen den 17 juli.

23 juli Arbetsdag – inställd
23 juli Årsmöte
Kyllaj hamnförenings styrelse kallar till årsmöte lördagen den 23 juli 13.00.
Se separat kallelse.
Om det är något du undrar över när det gäller föreningen eller styrelsens arbete tveka
inte att kontakta någon av oss.
Vi ser fram emot en härlig sommar!
/Styrelsen