Hem

Välkommen till Kyllaj Hamnförening! 
Vi är en ideell förening som sköter och administrerar Kyllaj hamn
i Hellvi socken på Gotland.

 

Sidan uppdaterades 2020-06-26

Omslagsbild: Thomas Wester

 

Aktuellt

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Kyllaj Hamnförening kallar till Årsmöte lördagen den 25 juli kl 13 vid den södra kalkladan i Kyllaj hamn. Vi kommer att möblera så att alla kan hålla coronasäkert avstånd till varandra. 

Vi vill påminna dig som inte kan närvara om möjligheten att använda sig av fullmakt. Denna ges till annan medlem som närvarar på mötet. Enligt våra stadgar får varje medlem dock endast inneha en fullmakt på mötet. 

Varma hälsningar / Styrelsen

INSTÄLLDA SAMMANKOMSTER
Arbetsdagarna 11/7 samt 25/7 är inställda. Samma sak gäller de extrainsatta arbetsdagarna för Lotsboden, samt Grillfesten den 11/7.
Se mer info i medlemsbrevet nedan.

Nästa styrelsemöte äger rum den 11 juli 2020

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Sjösättning

Sjösättningsrampen i hamnen får användas av alla föreningens medlemmar. Sedan sommaren 2019 sitter det en bom för rampen i hamnen. Bommen kan låsas upp med nyckel. Alla medlemmar kan rekvirera en nyckel mot en depositionsavgift à 250:-. Denna summa återfås vid utträde ur föreningen, eller om en man av någon anledning inte vill ha sin nyckel längre. Förlust av nyckel ersätts med 500:-.
För att rekvirera en nyckel, kontakta Pauline, Lars eller Sören i styrelsen.
Är du inte medlem, men vill använda rampen, är detta en god anledning att bli medlem. Medlemsavgiften är 300:- per år. Alla medlemmar har arbetsplikt – att delta i några av våra arbetsdagar. Plikten omfattar 8 timmar per år.
Läs mer om medlemskap i våra stadgar, klicka här.
För att bli medlem, kontakta Lisbeth eller Madeleine i styrelsen.
Telefonnummer till styrelsen hittar du om du klickar här.

Styrelse

Ordförande: Sören Broman 070-644 88 88
Vice Ordförande: Pauline Wolff 070-410 35 48
Kassör: Lisbeth Karlsson 072-722 83 66
Sekreterare: Madeleine Juniwik 070-693 61 00
Ledamot: Lars Granstrand
Suppleanter: Cora Juniwik och Ted Silvergren