Hem

Välkommen till Kyllaj Hamnförening! 
Vi är en ideell förening som sköter och administrerar Kyllaj hamn
i Hellvi socken på Gotland.

Sidan uppdaterades 2021-07-31

Omslagsbild: Thomas Wester

 

Aktuellt

Säsongens sista arbetsdag äger rum lördagen den 25 september 2021 med start kl 10.
Samling i hamnen, medtag arbetshandskar, räfsa mm.

Nästa styrelsemöte äger rum 25 september 2021.

Nu, kära medlemmar, är Grillplatsen vid Lotsboden klar att användas av alla som vill mysa med grillat nära havet. Snart finns även faciliteterna inne i Lotsboden att tillgå.
Hurra!

Du som besöker Kyllaj hamn med omnejd.
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för alla dessa fåglar.
Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut med båt eller vattenskoter att visa hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar. Var uppmärksamma och försiktig då holmarna besöks, framför allt under häckningsperioden.

Naturupplevelsen av området blir så mycket större om vi kan skydda och behålla alla de fågelarter som bor och lever runt Kyllaj.

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 juli 2021

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Markerna:
Efter förra arbetsdagen gjorde styrelsen en vandring genom hela föreningens ansvarsområde och noterade arbeten som bör/skall göras framgent. Vi kommer att göra en ”masterplan” som vi kommer att följa då det gäller att ställa iordning ”glömda” markytor. Det gäller ytan vid badplatsen och röjning av markavsnitt som blivit åsidosatta under ett antal år men som kommer att ge området ett bättre helhetsintryck. Vi återkommer med information om detta då planen har bearbetats.
Planen innehåller även iordningställande av en ny träffpunkt vid lotsboden där vi skall göra iordning en grillplats och ytor för framtida föreningsmöten och grillfester. 

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har nu många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Vänligen,
Styrelsen Kyllaj hamnförening

Sjösättning

Sjösättningsrampen i hamnen får användas av alla föreningens medlemmar. Sedan sommaren 2019 sitter det en bom för rampen i hamnen. Bommen kan låsas upp med nyckel. Alla medlemmar kan rekvirera en nyckel mot en depositionsavgift à 250:-. Denna summa återfås vid utträde ur föreningen, eller om en man av någon anledning inte vill ha sin nyckel längre. Förlust av nyckel ersätts med 500:-.
För att rekvirera en nyckel, kontakta Pauline, Lars eller Sören i styrelsen.
Är du inte medlem, men vill använda rampen, är detta en god anledning att bli medlem. Medlemsavgiften är 300:- per år. Alla medlemmar har arbetsplikt – att delta i några av våra arbetsdagar. Plikten omfattar 8 timmar per år.
Läs mer om medlemskap i våra stadgar, klicka här.
För att bli medlem, kontakta Lisbeth eller Madeleine i styrelsen.
Telefonnummer till styrelsen hittar du om du klickar här.

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Du som vill sjösätta utan att bli medlem:
Vi måste tyvärr tacka nej till alla icke medlemmar som vill utnyttja rampen. De parkeringsytor som finns skall serva både boende, båtägare och badgäster och räcker därför inte till för uppställning av båtsläp och bilar för tillfälliga sjösättningar.
Vi hänvisar därför alla dessa tillfälliga sjösättningar till Slite Båtklubb i Länna som gärna tar emot tillfälliga sjösättningar. De har en bra ramp och stora parkeringsytor för uppställning av fordon och släp. De tar endast 50:-/gång och swishnummer finns anslaget vid rampen.

Vänligen,
Styrelsen för Kyllaj Hamnförening

Styrelse

Ordförande: Sören Broman 070-644 88 88
Vice Ordförande: Pauline Wolff 070-410 35 48
Kassör: Leif Hempel
Sekreterare: Pia Tillæus Karlström 070-310 79 54
Ledamot: Lars Granstrand
Suppleanter: Cora Juniwik och Ted Silvergren