Hem

Välkommen till Kyllaj Hamnförening! 
Vi är en ideell förening som sköter och administrerar Kyllaj hamn
i Hellvi socken på Gotland.

Bankgiro: 246-6050
Swish: 123 680 94 61

Sidan uppdaterades 2024-07-24

Omslagsbild: Thomas Wester

Aktuellt

Viktig information till sjöfarare i viken!
En sjövärmekabel som går ut från badstranden i Kyllaj har gått av, och flyter strax under ytan i enslinjen till hamnen. Två fiskenätsflaggor markerar de två ändarna, se bifogad bild.
Vi ber alla att passera med försiktighet och stort avstånd.
Problemet kommer åtgärdas så fort det går. Inga miljögifter finns i kabeln.

Nästa styrelsemöte äger rum 10 augusti 2024.

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Nya regler för sophantering
Föreningen vädjar till alla som vistas i hamnen att i möjligaste mån medtaga sina sopor efter vistelse i hamnen. Detta gäller framförallt sopor som sorteras som icke brännbart. Enligt nya EU-direktiv måste vi annars installera en sopsorteringsstation.

Badbryggan
Nu är den första delen av bryggan renoverad, med två nya stenkistor och trädäck på plats, och bryggan är redo att användas. Vi kommer att byta ut den inre stegen till en likadan som den yttre i trä inom kort. Planen är att framöver göra reparationsarbeten på stenkista tre och fyra samt fortsätta lägga nytt trädäck hela vägen ut. Förhoppningen är att detta arbete kan göras i slutet av sommaren så att bryggan står redo för vinterhalvårets stormar på nytt.

Arbetet har, och kommer att, utföras av frivilliga krafter. Det är medlemmarna i föreningen som gör detta på sin fritid, och vi kan inte nog tacka alla som deltagit med arbetsinsatser under de gångna veckorna.

Nu låter vi alla få njuta av den fina bryggan och hoppas att sommaren fortsätter att bjuda på fint badväder!

Här ser vi några medlemmar i arbete med att montera ner en av de gamla stenkistorna.

Du som besöker Kyllaj hamn med omnejd.
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för alla dessa fåglar.
Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut till fots, med båt, vattenskoter eller kanot att visa hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar. Var uppmärksamma och försiktig då holmarna besöks, framför allt under häckningsperioden.
Naturupplevelsen av området blir så mycket större om vi kan skydda och behålla alla de fågelarter som bor och lever runt Kyllaj.


Grundet i viken
Den gröna pricken ute i viken försvann under vinterstormarna. För att markera tvillingstenarna har vi nu lagt ut en röd boj precis vid stenarna som markering för grundet, alltså inte där den gröna pricken ska ligga. Se bilder nedan.

Aktuell info
Styrelsen har nu lämnat in ansökan om bidrag för att rädda den sk Kronobryggan (piren längst ut i hamnen) samt badbryggan till Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Fler ansökningar kommer att göras löpande. Håll nu tummarna för att vi ska få stöd!

Grillplatsen vid Lotsboden är klar att användas av alla som vill mysa med grillat nära havet. Snart finns även faciliteterna inne i Lotsboden att tillgå.
Hurra!

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har nu många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Vänligen,
Styrelsen Kyllaj hamnförening

Sjösättning

Sjösättningsrampen i hamnen får användas av alla föreningens medlemmar. Sedan sommaren 2019 sitter det en bom för rampen i hamnen. Bommen kan låsas upp med nyckel. Alla medlemmar kan rekvirera en nyckel mot en depositionsavgift à 250:-. Denna summa återfås vid utträde ur föreningen, eller om en av någon anledning inte vill ha sin nyckel längre. Förlust av nyckel ersätts med 500:-.
För att rekvirera en nyckel, kontakta Pauline, Lars eller Sören i styrelsen.
Är du inte medlem, men vill använda rampen, är detta en god anledning att bli medlem. Medlemsavgiften är 300:- per år. Alla medlemmar har arbetsplikt – att delta i några av våra arbetsdagar. Plikten omfattar 8 timmar per år.
Läs mer om medlemskap i våra stadgar, klicka här.
För att bli medlem, kontakta Pia i styrelsen eller skicka mail till info@kyllajhamn.se
Telefonnummer till styrelsen hittar du om du klickar här.

Sjösättning för medlemmar i Kyllaj hamnförening:
Föreningen har många medlemmar som inte har en fast båtplats men som vill kunna sjösätta sina båtar för att göra dagsutflykter. Detta innebär att bil och släp måste parkeras i hamnen. Naturligtvis är detta tillåtet, men bil och släp måste parkeras sida vid sida då de annars tar alldeles för stor plats. Eftersom vi har en så begränsad yta för parkering måste vi därför uppmana alla som gör dagsutflykter att följa dessa parkeringsregler. 

Du som vill sjösätta utan att bli medlem:
Vi måste tyvärr tacka nej till alla icke medlemmar som vill utnyttja rampen. De parkeringsytor som finns skall serva både boende, båtägare och badgäster och räcker därför inte till för uppställning av båtsläp och bilar för tillfälliga sjösättningar.
Vi hänvisar därför alla dessa tillfälliga sjösättningar till Slite Båtklubb i Länna som gärna tar emot tillfälliga sjösättningar. De har en bra ramp och stora parkeringsytor för uppställning av fordon och släp. De tar endast 50:-/gång och swishnummer finns anslaget vid rampen.

Vänligen,
Styrelsen för Kyllaj Hamnförening

Styrelse

Ordförande: Sören Broman 070-644 88 88
Vice Ordförande: Pauline Wolff 070-410 35 48
Kassör: Leif Hempel
Sekreterare: Pia Tillæus Karlström 070-310 79 54
Ledamot: Pontus Lenke
Suppleanter: Rutger Langland och Mikael Gardelin