Hem

Välkommen till Kyllaj Hamnförening! 
Vi är en ideell förening som sköter och administrerar Kyllaj hamn
i Hellvi socken på Gotland.

 

Sidan uppdaterades 2020-09-27

Omslagsbild: Thomas Wester

 

Aktuellt

Tack!

Föreningen tackar alla deltagare som kom ner och hjälpte till att ställa hamnen i ordning inför vintern på städdagen den 26 september. Som vanligt ett kanonbra arbete av alla. 

Det var föreningens första städdag detta år p.g.a pandemin, och det blev en trevlig förmiddag med ett 20-tal medlemmar som deltog. Solen var väl inte riktigt framme, men det var behagligt varmt och vi hade en trivsam drickpaus där vi fick pusta ut och ha en trivsam pratstund.

Efter städningen gjorde styrelsen en vandring genom hela föreningens ansvarsområde och noterade arbeten som bör/skall göras framgent. Vi kommer att göra en ”masterplan” som vi kommer att följa då det gäller att ställa iordning ”glömda” markytor. Det gäller ytan vid badplatsen och röjning av markavsnitt som blivit åsidosatta under ett antal år men som kommer att ge området ett bättre helhetsintryck. Vi återkommer med information om detta då planen har bearbetats.
Planen innehåller även iordningställande av en ny träffpunkt vid lotsboden där vi skall göra iordning en grillplats och ytor för framtida föreningsmöten och grillfester. 

Vi vill även informera att styrelsen nu antagit en offert från Lill-Svennas att lägga om taket på lotsboden. Arbetet kommer att påbörjas redan denna höst för att stå klart innan vintern.

Vi kan också rapportera att filminspelningen av några scener ur ”Kommissarien och Havet” vid hamnen gick bra och att filmteamet städade i ordning efter sig på ett föredömligt sätt. 

Styrelsen Kyllaj hamnförening

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 november 2020

För att läsa senaste medlemsbrev, klicka här.

Du som besöker Kyllaj hamn med omnejd.
Under framför allt våren och försommaren finns det återigen gott om sjöfågel av olika slag, ett stort antal svanar, tranor, grågås och häger med mera, längs hela kusten från Strandridaregården till Lörje. Eftersom vattnet är grunt och skyddat längs kusten och på öarna Lörjeholm, Klasen och Fjaugen, så är det utmärkta häckningsplatser för alla dessa fåglar.
Vi vill därför uppmana dig som ger dig ut med båt eller vattenskoter att visa hänsyn till fågellivet runt stränder och holmar. Var uppmärksamma och försiktig då holmarna besöks, framför allt under häckningsperioden.

Naturupplevelsen av området blir så mycket större om vi kan skydda och behålla alla de fågelarter som bor och lever runt Kyllaj.

Hälsar 
Styrelsen Kyllaj Hamnförening.

Sjösättning

Sjösättningsrampen i hamnen får användas av alla föreningens medlemmar. Sedan sommaren 2019 sitter det en bom för rampen i hamnen. Bommen kan låsas upp med nyckel. Alla medlemmar kan rekvirera en nyckel mot en depositionsavgift à 250:-. Denna summa återfås vid utträde ur föreningen, eller om en man av någon anledning inte vill ha sin nyckel längre. Förlust av nyckel ersätts med 500:-.
För att rekvirera en nyckel, kontakta Pauline, Lars eller Sören i styrelsen.
Är du inte medlem, men vill använda rampen, är detta en god anledning att bli medlem. Medlemsavgiften är 300:- per år. Alla medlemmar har arbetsplikt – att delta i några av våra arbetsdagar. Plikten omfattar 8 timmar per år.
Läs mer om medlemskap i våra stadgar, klicka här.
För att bli medlem, kontakta Lisbeth eller Madeleine i styrelsen.
Telefonnummer till styrelsen hittar du om du klickar här.

Du som vill sjösätta utan att bli medlem:
Vi måste tyvärr tacka nej till alla icke medlemmar som vill utnyttja rampen. De parkeringsytor som finns skall serva både boende, båtägare och badgäster och räcker därför inte till för uppställning av båtsläp och bilar för tillfälliga sjösättningar.
Vi hänvisar därför alla dessa tillfälliga sjösättningar till Slite Båtklubb i Länna som gärna tar emot tillfälliga sjösättningar. De har en bra ramp och stora parkeringsytor för uppställning av fordon och släp. De tar endast 50:-/gång och swishnummer finns anslaget vid rampen.

Styrelse

Ordförande: Sören Broman 070-644 88 88
Vice Ordförande: Pauline Wolff 070-410 35 48
Kassör: Lisbeth Karlsson 072-722 83 66
Sekreterare: Madeleine Juniwik 070-693 61 00
Ledamot: Lars Granstrand
Suppleanter: Cora Juniwik och Ted Silvergren