Regler för firande av Valborgsmäss

Firande av Valborgsmäss vid Kyllaj Hamn

Traditionsenligt firar vi Valborgsmässoafton vid Kyllaj Hamn den 30/4 varje år, med att tända Valborgsmässoeld, sjunga och äta varmkorv som föreningen bjuder på.

Dock har det vid senare tillfällen varit ogynnsamt väder, varför vi inte kunnat tända elden med risk för brand i kringområdet.

Följande gäller för att elden skall tändas:

  1. Elden tänds inte om generellt eldningsförbud råder. 
  2. Vid vindar från nordost till sydost med styrka 5 m/s eller mer tänds inte elden.
  3. Vid tveksamt väder avgör alltid ansvarig brandvakt om elden skall tändas.
  4. Utsedda brandvakter skall finnas på plats till dess att elden kan anses falnat.
  5. Inga miljöfarliga ämnen såsom behandlat virke, trädrötter, plaster eller dylikt får  slängas på bålet.
  6. Vatten skall finnas framdraget.
  7. Utsedda eldvakter skall ha en förutbestämd telefonkedja i det fall elden sprider sig.