Kalendarium


2024-08-10 Styrelsemöte 
2024-09-21 Arbetsdag i hamnen – var med och gör markerna fina inför vintern
2024-11-30 Styrelsemöte 
2024-12-07 Utskick till medlemmarna
2025-02-01 Styrelsemöte 
2025-04-01 Fakturor för medlems- och arrendeavgifter skickas ut
2025-04-01 Utskick till medlemmarna
2025-04-19 Styrelsemöte
2025-04-30 Sista dag för betalning av medlems- och arrendeavgift
2025-04-30 Valborgsmässofirande
2025-05-01 Arbetsdag i hamnen
2025-05-24 Sista dag att lämna motion till årsmötet
2025-05-24 Styrelsemöte
2025-06-01 Utskick till medlemmarna
2025-07-05 Arbetsdag i hamnen
2025-07-05 Styrelsemöte
2025-07-19 Arbetsdag i hamnen – högsommarfix
2025-07-19 Årsmöte – var med och påverka vad som händer i Kyllaj