Kalendarium

2020-06-01 Utskick till medlemmar
2020-07-11 Arbetsdag i hamnen
2020-07-11 Grillafton i hamnen – kom med på mys och fest!
2020-07-11 Styrelsemöte
2020-07-25 Arbetsdag i hamnen
2020-07-25 Årsmöte
– var med och påverka!
2020-07-25 Konstituerande styrelsemöte