Kalendarium

2020-03-01 Utskick till medlemmar
2020-03-31 Sista betaldag för medlemsavgift och arrende
2020-04-18 Styrelsemöte
2020-04-30 Valborgsmässofirande i hamnen
2020-05-01 Årets första arbetsdag – Våren är här!
2020-05-30 Styrelsemöte
2020-06-01 Utskick till medlemmar
2020-07-11 Arbetsdag i hamnen
2020-07-11 Grillafton i hamnen – kom med på mys och fest!
2020-07-11 Styrelsemöte
2020-07-25 Arbetsdag i hamnen
2020-07-25 Årsmöte
– var med och påverka!
2020-07-25 Konstituerande styrelsemöte