Kalendarium


2022-08-14 kl 10:00 Extra Föreningsmöte – Stadgeändring
2022-08-14 Styrelsemöte 
2022-09-24 Arbetsdag i hamnen 
2022-12-03 Styrelsemöte 
2022-12-10 Utskick till medlemmar 
2023-02-04 Styrelsemöte 
2023-03-01 Utskick till medlemmar 
2023-03-31 Sista dag för betalning av medlemsavgift och arrende
2023-04-22 Styrelsemöte 
2023-04-30 Valborgsmässofirande 
2023-05-01 Arbetsdag i hamnen 
2023-05-27 Styrelsemöte 
2023-06-01 Utskick till medlemmar
2023-07-08 Arbetsdag i hamnen 
2023-07-08 Styrelsemöte
2023-07-08 Grillafton för föreningens medlemmar med familj 
2023-07-22 Arbetsdag i hamnen 
2023-07-22 Årsmöte 2023 

2023-07-22 Konstituerande styrelsemöte